MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DOCUMENTAL, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN                                                                       


https://sites.google.com/a/esaged.net/esaged/masterarxivistica
Un dels objectius de l’ESAGED és facilitar la inserció laboral dels seus estudiants. En aquest sentit ha signat una sèrie de convenis amb institucions i empreses que convoquen beques d’estudis per tal que els estudiants del Màster en Arxivística i Gestió de Documents puguin realitzar estades de pràctiques en en serveis de gestió de documents i/o arxius d’aquestes entitats. Aquestes beques són remunerades i compatibles amb l’horari acadèmic de l’Escola.

Des que es va iniciar l’ESAGED el curs 2002-2003 una gran part d’alumnes s’han beneficiat d’aquestes beques de pràctiques en divers organitzacions públiques i privades.

Pels alumnes que no hagin realitzat pràctiques, el pla d'estudis del Màster en Arxivística i Gestió de Documents inclou en el segon curs l'obligatorietat de fer-ne un mínim de 150 hores en serveis de gestió de documents i/o arxius, que corresponen a les previstes en el mòdul 10. Pràctiques externes. Per a la realització d'aquestes pràctiques, cada alumne rebrà una beca per un import total de 1.000 €.